Zarządzenie nr 9/2020/2021

Zarządzenie nr 9/2020/2021 Różnym krokiem, ale jedną drogą /Gradu diverso, via una/ Misją Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu jest zintegrowana edukacja i rehabilitacja oraz wsparcie społeczne wychowanków /uczniów oraz ich...

Zarządzenie nr 8/2020/2021

Zarządzenie nr 8/2020/2021 Różnym krokiem, ale jedną drogą /Gradu diverso, via una/ Misją Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu jest zintegrowana edukacja i rehabilitacja oraz wsparcie społeczne wychowanków /uczniów oraz ich...

Zarządzenie nr 5 i 6 2020/2021

Zarządzenie nr 5/2020/2021 Zarządzenie nr 6/2020/2021 Różnym krokiem, ale jedną drogą /Gradu diverso, via una/ Misją Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu jest zintegrowana edukacja i rehabilitacja oraz wsparcie społeczne...