Podsumowanie wyjazdu do Helsinek

W dniach 5-9 maja 2024 roku cztery nauczycielki naszej szkoły: K. Badach-Kwiatkowska, S. Czyżyk, B. Majkut, B. Różańska uczestniczyły w kursie pn. „Specjalne potrzeby i edukacja włączająca” organizowanym przez EduFuture w Helsinkach (Finlandia). Wyjazd odbył się w ramach programu Erasmus+ pod tytułem „Krok za krokiem ku nowym możliwościom” (Projekt nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000144499) finansowanego przez Komisję Europejską.

Nauczycielki swój pobyt rozpoczęły od zwiedzania stolicy. W kolejnych dniach uczestniczyły w wykładach oraz wizytach studyjnych w szkołach podstawowych w których zostały zapoznane z fińskim systemem edukacji. Dzięki udziałowi w warsztatach w wielonarodowej grupie nasze nauczycielki miały okazję do nawiązania kontaktu z pedagogami z Włoch, Turcji, Niemiec, Francji, Czech, Hiszpanii, Węgier, Rumunii, Mołdawii oraz podzielenia się informacjami o systemie edukacji w poszczególnych krajach oraz doświadczeniem w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W ostatni dzień pobytu wspólnie z europejskimi kolegami zwiedziły Park Narodowy Nuuksio w Finlandii.

Pobyt dostarczył nauczycielkom naszej szkoły wielu niezapomnianych wrażeń, którymi podzieliły się z pozostałymi pracownikami Zespołu Szkół.

Sfinansowany ze środków UE. Wyrażane poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Unia Europejska ani podmiot udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności.”

Różnym krokiem, ale jedną drogą

/Gradu diverso, via una/

Misją Zespołu
Niepublicznych Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem” w Zamościu
jest zintegrowana edukacja i rehabilitacja oraz wsparcie społeczne wychowanków /uczniów oraz ich rodzin.

O NAS

Zespół Niepublicznych
Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem”
w Zamościu

ADRES

ul. Peowiaków 6a,
22-400 Zamość

TELEFON

84 639 90 31

E-mail

szkola@spdn.pl