Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych

„Krok za krokiem”

w Zamościu

 

 

 

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka szkolna Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu jest interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, oraz pracownią multimedialną dla uczniów, nauczycieli, terapeutów i rodziców. Jest także ośrodkiem edukacji czytelniczej i medialnej. Zbiory biblioteki liczą ogółem 3370 pozycji, w tym 3060 książek, 231 czasopism oraz 79 dokumentów multimedialnych. Stanowią je podręczniki, lektury szkolne, literatura fachowa z dziedziny medycyny, rehabilitacji, fizykoterapii, pedagogiki i psychologii. Gromadzimy specjalistyczne zbiory na temat mózgowego porażenia dziecięcego i alternatywnych metod komunikacji, w tym pozycje autorstwa pracowników Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” oraz Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem”.
Opisy katalogowe wszystkich pozycji zakupionych lub pozyskanych w formie darów zostały opracowane w programie komputerowym BIBLIOTEKA. Program ten umożliwia również prowadzenie bazy danych czytelników, ewidencjonowanie wypożyczeń i zwrotów, sporządzanie wszystkich statystyk, prowadzenie dokumentacji finansowej zbiorów. Pracownik biblioteki służy pomocą w doborze literatury do zajęć, pomaga w wyszukiwaniu informacji w katalogach i bazach danych innych bibliotek oraz poszukiwaniu potrzebnych danych w zasobach Internetu.
W naszej bibliotece organizowane są cyklicznie konkursy przeznaczone dla wychowanków grup przedszkolnych, uczniów szkoły podstawowej oraz PDP. Obchodzimy także dni oraz święta związane z autorami literatury polskiej i światowej, postaciami z bajek i baśni, biblioteką, prawami autorskimi, lekturami szkolnymi.
Nauczyciel – bibliotekarz prowadzi zajęcia kultury edukacji czytelniczej oraz biblioterapii i bajkoterapii.
Współpracujemy z innymi zamojskimi bibliotekami, a przede wszystkim z Biblioteką Pedagogiczną oraz Książnicą Zamojską. W ramach tej współpracy uczniowie i wychowankowie ZNSS „Krok za krokiem” biorą udział w zajęciach bibliotecznych, konkursach oraz projektach realizowanych w tych instytucjach.

Zapraszamy wszystkich uczniów, wychowanków oraz pracowników do korzystania z zasobów naszej biblioteki :
poniedziałek  7.30-11.30
wtorek            7.30-11.30
środa               7.30-11.30
czwartek         7.30-11.30
piątek              7.30-11.30

DOKUMENTY

Biblioteki i katalogi

Archiwa, biblioteki, muzea cyfrowe na świecie

Archiwa, biblioteki i repozytoria cyfrowe w Polsce

Polecane strony

Różnym krokiem, ale jedną drogą.

/Gradu diverso, via una./

Misją Zespołu
Niepublicznych Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem” w Zamościu
jest zintegrowana edukacja i rehabilitacja oraz wsparcie społeczne wychowanków / uczniów oraz ich rodzin.

O NAS

Zespół Niepublicznych
Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem”
w Zamościu

ADRES

ul. Peowiaków 6a,
22-400 Zamość

TELEFON

84 639 90 31

E-mail

szkola@spdn.pl