Programy w których uczestniczymy

Akademia Dojrzewania Lactacyd

Program „Akademia Dojrzewania Lactacyd” jest to Ogólnopolski Program Profilaktyki Zdrowotnej dla Dziewcząt. W ramach programu w naszej szkole realizowane są zajęcia z nastolatkami, dzięki którym dziewczęta będą lepiej radziły sobie z problemami okresu dorastania i dojrzewania.

 

Strefa dla rodziców

Program dla szkół

„Program dla szkół” to program, którego celem jest kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych wśród dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w ich codziennej diecie. W ramach programu nasi uczniowie dostają do posiłków smaczne i odżywcze przetwory mleczne oraz owoce i warzywa. Podczas zajęć edukacyjnych wzbogacają swoją wiedzę dotyczącą zdrowej i zbilansowanej diety.

 

http://www.owocewszkole.org/

Współpraca z Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych

W ramach współpracy z Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych Oddział Zamiejscowy w Zamościu w Zespole Szkół organizowane są prelekcje oraz zajęcia warsztatowe. Wspólnie świętujemy np. Dzień Krajobrazu, Dzień Ziemi, a także Dzień Rodziny. Celem współpracy jest rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody i krajobrazu, uświadamianie potrzeby życia zgodnego z ideami rozwoju zrównoważonego, kształtowanie postawy szacunku dla wszystkich istot, a także dla własnego życia i zdrowia.

http://parki.lubelskie.pl/

Chronimy Dzieci

„Chronimy Dzieci” to program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem. Realizacja programu uwzględnia również dostarczenie dzieciom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. W Zespole Szkół organizujemy również szkolenia dla rodziców oraz pracowników z zakresu zjawiska agresji oraz przyczyn zachowań agresywnych i sposobów radzenia sobie z nimi.

https://chronimydzieci.pl/
https://fdds.pl/

Trzymaj Formę

Program „Trzymaj Formę” to inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym dwukierunkowym podejściu: promujący zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną. W ramach programu w Zespole Szkół nasi uczniowie i wychowankowie oraz ich rodziny mają możliwość uczestniczenia w szeregu aktywności. Poza lekcjami poświęconymi tematyce zdrowia, organizowane są również różne konkursy, zawody sportowe, tzw. „Dzień Zdrowia”, podczas którego uczniowie i wychowankowie przygotowują przepyszne i zdrowe przekąski. Organizujemy również spotkania z dietetykiem oraz „Dzień Rodziny”, podczas którego całe rodziny mają możliwość uczestniczenia w zabawach sportowych, konkursach itp.

http://www.trzymajforme.pl/strona-glowna-6

ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY

„ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY” to długofalowy, ogólnopolski program edukacyjny dla szkół na temat prawidłowego pozbywania się zużytych baterii i telefonów komórkowych. Ze względu na znaczenie edukacji ekologicznej we współczesnym świecie, program inicjuje szereg wartościowych działań, mających na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z wybranymi problemami z zakresu ochrony środowiska naturalnego. W ramach programu nasi uczniowie i wychowankowie biorą udział w szkolnym konkursie pn. „Zbieraj Baterie i Telefony”. W bieżącym roku szkolnym udało się w sumie zebrać 285 kg zużytych baterii, które przekazaliśmy organizacji Biosystem S.A w Krakowie.

http://www.zbierajbaterie.pl/

TRZY KOŁA

„TRZY KOŁA” to projekt wychowawczo‐profilaktyczny skierowany do uczniów szkół podstawowych. Jest on na krajowej liście uniwersalnych programów profilaktycznych rekomendowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro d/s Przeciwdziałania Narkomanii i Instytut Psychiatrii i Neurologii. W ramach zajęć prowadzonych z naszymi uczniami realizowane są następujące cele:

• rozwijanie pozytywnych więzi między wychowawcami a uczniami i pomiędzy uczniami,
• rozwijanie u uczniów postaw prospołecznych i prozdrowotnych,
• przyczynianie się do zapobiegania wśród uczniów nadużywania środków uzależniających, zapobieganiu aktom agresji i przemocy oraz nieszczęśliwym wypadkom,
• rozwijanie współpracy z rodzicami uczniów,
• rozwijanie umiejętności posługiwania się metodami interaktywnymi w pracy z grupą.

Szkolne Przygody Gangu Słodziaków

Sieć sklepów Biedronka wspiera inicjatywy na rzecz czytelnictwa wśród najmłodszych i ich rodziców.  Program edukacyjny Szkolne Przygody Gangu Słodziaków, jest skierowany do szkół i ma na celu inspirowanie dzieci do codziennego czytania.
W ramach programu uczniowie klasy III stworzyli dekorację sali zawierającą Magiczne Drzewo Słodziaków (dekoracja wykonana została z materiałów nadających się do recyclingu). Zasadzone zostały także przez uczniów sadzonki drzew: kasztanowiec i dąb. Następnie dekoracja została wykorzystana w trakcie zorganizowanego w szkole Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania z Gangiem Słodziaków, na który zaproszone były klasy I A, III A, III B, IV A i I B pdp. Uczniowie wraz ze Słodziakami uczyli się segregować śmieci i dbać o przyrodę.
W roku szkolnym 2019/2020 w konkursie wzięło udział 3480 klas z 2239 szkół podstawowych z całej Polski. Nagrodzonych zostało 15 klas oraz przyznano 500 wyróżnień.
Nasza praca konkursowa została jedną z pięciuset wyróżnionych w konkursie „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”!!!

https://szkolneprzygodyslodziakow.pl/o-akcji/

Bieg po zdrowie

„Bieg po zdrowie” jest to program anynikotynowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami z Uniwersytetu Warszawskiego. Celem programu jest zarówno poszerzenie wiedzy uczniów na temat szkodliwości palenia papierosów dla zdrowia, jak również zapobiegnięcie lub opóźnienie inicjacji tytoniowej. Zajęcia realizowane są za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, dzięki którym uczniowie mają szansę pobudzać swoją aktywność i kreatywność.

Kubusiowi Przyjaciele Natury

Program Kubusiowi Przyjaciele Natury jest poświęcony tematyce ekologicznej i jest realizowany w grupach przedszkolnych oraz klasach I-III. Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.

Cztery łapy

„Cztery łapy” to nasz wewnątrzszkolny projekt, którego celem jest wspieranie działalności Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu. W ramach projektu nasi uczniowie i wychowankowie wdrażani są do podejmowania działalności o charakterze charytatywnym. W bieżącym roku szkolnym zorganizowana została szkolna loteria fantowa, podczas której dzieci miały możliwość spotkać się z kierownikiem schroniska oraz poznać jego pracę. Za uzbierane podczas loterii pieniądze (500 zł) uczniowie zakupili około 200 kg karmy, które osobiście przekazali dla schroniska.

Współpraca z panem Robertem Bijasem

Mamy przyjemność współpracować ze znanym fotografem przyrodniczym panem Robertem Bijasem. Nasi uczniowie już od dwóch lat uczestniczą w przyrodniczych warsztatach fotograficznych, podczas których zaznajamiani są z tajnikami przyrody i mają możliwość zobaczenia przepięknych unikatowych fotografii.

Spójrz inaczej

„Spójrz inaczej” to program wychowawczo-profilaktyczny, dzięki któremu nasi uczniowie uczestniczą w zajęciach podczas, których nabywają umiejętności rozumienia siebie i innych, wyrażania emocji, radzenia sobie z problemami i w trudnych sytuacjach. Ukształtowanie takich umiejętności ma na celu zapobieganie sięgania w przyszłości po środki uzależniające.

http://www.spojrzinaczej.pl/index.php/opis-programu

Ekologicznie - zgniatarka plastiku

Na co dzień staramy się żyć ekologicznie. Cieszymy się, że w naszej szkole mamy możliwość segregowania śmieci oraz możemy korzystać ze zgniatarki do plastikowych butelek

Kodowanie

OPIS

W naszej szkole na zajęciach z kodowania i programowania używane są dwa typy robotów: Ozobot i Photon. Wykorzystujemy także matę do kodowania i puzzle do ozobotów także w formie wirtualnej. W tym roku szkolnym odbywały się w wybranych klasach zajęcia w ramach CoodeWeek – Europejskiego Tygodnia Kodowania. Uczestniczyliśmy także w wydarzeniu „Czekając na święta”, które organizowane było przez firmę Edusense – Uczymy Dzieci Programować. Rozpoczęliśmy także rywalizacje w wewnątrzszkolnym konkursie „Ozowojny” jednak ze względu na pandemię nie udało nam się ukończyć rywalizacji.

GALERIA

Różnym krokiem, ale jedną drogą

/Gradu diverso, via una/

Misją Zespołu
Niepublicznych Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem” w Zamościu
jest zintegrowana edukacja i rehabilitacja oraz wsparcie społeczne wychowanków /uczniów oraz ich rodzin.