Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych

„Krok za krokiem”

w Zamościu

Terminy wystawiania ocen

Terminy wystawiania ocen

  • Terminy wystawiania projektów ocen za I semestr i na koniec roku:

15 stycznia 2022 r.

31 maja 2022 r.

  • Terminy powiadamiania uczniów i rodziców o przewidywanej ocenie za semestr i rok szkolny, w tym o ocenie niedostatecznej:

15 stycznia 2022 r.

31 maja 2022 r.

  • Terminy wystawiania ocen za I semestr i na koniec roku:

21.01.2022 r.

1.06.2022 r.

 

O NAS

Zespół Niepublicznych
Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem”
w Zamościu

ADRES

ul. Peowiaków 6a,
22-400 Zamość

TELEFON

84 639 90 31

E-mail

szkola@spdn.pl