Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych

„Krok za krokiem”

w Zamościu

Terminy wystawiania ocen

• Terminy wystawiania projektów ocen za I semestr i na koniec roku:
15 stycznia 2021 r.
7.06.2021 r.

• Terminy powiadamiania uczniów i rodziców o przewidywanej ocenie za semestr i rok szkolny, w tym o ocenie niedostatecznej:
15 stycznia 2021 r.
2.06.2021 r.

• Terminy wystawiania ocen za I semestr i na koniec roku:

18.01.2021 r.
11.06.2021 r.

O NAS

Zespół Niepublicznych
Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem”
w Zamościu

ADRES

ul. Peowiaków 6a,
22-400 Zamość

TELEFON

84 639 90 31

E-mail

szkola@spdn.pl