Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych

„Krok za krokiem”

w Zamościu

Terminy wystawiania ocen

 

  • Terminy wystawiania przewidywanych ocen za I semestr i na koniec roku oraz powiadamiania uczniów i rodziców:

02.01.2024 r.

21.05.2024 r.

  • Terminy powiadamiania pisemnego rodziców o przewidywanym nieklasyfikowaniu, ocenie niedostatecznej oraz nagannej ocenie zachowania:

19.12.2023 r.

07.05.2024 r.

  • Terminy wystawiania ocen za I semestr i na koniec roku:

09.01.2024 r.

28.05.2024 r.

O NAS

Zespół Niepublicznych
Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem”
w Zamościu

ADRES

ul. Peowiaków 6a,
22-400 Zamość

TELEFON

84 639 90 31

E-mail

szkola@spdn.pl