Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych

„Krok za krokiem”

w Zamościu

Terminy wystawiania ocen

 

  • Terminy wystawiania projektów ocen za I semestr i na koniec roku:

22.12.2022 r.

25.05.2023 r.

  • Terminy powiadamiania uczniów i rodziców o przewidywanej ocenie za semestr i rok szkolny, w tym o ocenie niedostatecznej:

22.12.2022 r.

25.05.2023 r.

  • Terminy wystawiania ocen za I semestr i na koniec roku:

5.01.2023 r.

7.06.2023 r.

 

 

O NAS

Zespół Niepublicznych
Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem”
w Zamościu

ADRES

ul. Peowiaków 6a,
22-400 Zamość

TELEFON

84 639 90 31

E-mail

szkola@spdn.pl