Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych

„Krok za krokiem”

w Zamościu

Zapraszamy rodziców i opiekunów naszych uczniów do zapoznania się z listą podręczników,
które będą obowiązywać w Zespole Szkół „Krok za krokiem” w roku szkolnym 2020/2021.

pobierz – grupy przedszkolne

pobierz – szoła podstawowa

pobierz – pdp

O NAS

Zespół Niepublicznych
Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem”
w Zamościu

ADRES

ul. Peowiaków 6a,
22-400 Zamość

TELEFON

84 639 90 31

E-mail

szkola@spdn.pl