Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych

„Krok za krokiem”

w Zamościu

Do Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu uczęszczają:

  • maluchy w wieku do 3 lat tworzące Grupę Matki z Dzieckiem,

  • dzieci w wieku 3-10 lat tworzące grupy przedszkolne,

  • dzieci w wieku 9-14 lat – uczniowie Szkoły Podstawowej,

  • młodzież 15-19 lat – uczniowie Gimnazjum,

  • oraz osoby w wieku 20-23 lat – uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz uczestnicy Zespołów Rewalidacyjno Wychowawczych.

Szkoła wyposażona jest w profesjonalny, dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów sprzęt dydaktyczny i rehabilitacyjny.

Uczniowie Zespołu Szkół przyjeżdżają z Zamościa oraz okolicznych miejscowości, tj.: Krasnobród, Szczebrzeszyn, Hrubieszów.

Codzienny przewóz uczniów do szkoły ułatwia zorganizowany transport. W szkolnych busach opiekę nad uczniami sprawują przygotowani asystenci.

O NAS

Zespół Niepublicznych
Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem”
w Zamościu

ADRES

ul. Peowiaków 6a,
22-400 Zamość

TELEFON

84 639 90 31

E-mail

szkola@spdn.pl