W dniach 4-17 lutego 2024 roku pięcioosobowa grupa kadry naszej szkoły (4 nauczycieli i 1 pracownik administracyjny) gościła na Malcie. Wyjazd odbył się w ramach programu Erasmus+ pod tytułem „Krok za krokiem ku nowym możliwościom” (Projekt nr...