Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych

„Krok za krokiem”

w Zamościu

WZORY PODAŃ 2024/2025:

– do Szkoły Specjalnej Przyspasabiającej do Pracy – POBIERZ – podanie PDP

– do Szkoły Podstawowej kl. I – POBIERZ – podanie-SP-Ikl

– do Szkoły Podstawowej – POBIERZ – podanie-SP-6

– do Zespołu Rewalidacyjno-Wychowawczego – POBIERZ – podanie-ZRW

– Do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego – POBIERZ – podanie-NPS

– Na zajęcia wczesnego wspomagania do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego – POBIERZ – podanie-wczesne-wsp.

 

Różnym krokiem, ale jedną drogą

/Gradu diverso, via una/

Misją Zespołu
Niepublicznych Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem” w Zamościu
jest zintegrowana edukacja i rehabilitacja oraz wsparcie społeczne wychowanków /uczniów oraz ich rodzin.