Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych

„Krok za krokiem”

w Zamościu

WZORY PODAŃ:

– do Szkoły Specjalnej Przyspasabiającej do Pracy – POBIERZ – podanie PDP

– do Szkoły Podstawowej kl. I – POBIERZ – podanie SP I kl

– do Szkoły Podstawowej – POBIERZ – podanie SP

– do Zespołu Rewalidacyjno-Wychowawczego – POBIERZ –  podanie ZRW

– Do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego – POBIERZ – podanie NPS

– Na zajęcia wczesnego wspomagania do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego – POBIERZ – podanie Wczesne Wsp.

 

Różnym krokiem, ale jedną drogą

/Gradu diverso, via una/

Misją Zespołu
Niepublicznych Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem” w Zamościu
jest zintegrowana edukacja i rehabilitacja oraz wsparcie społeczne wychowanków /uczniów oraz ich rodzin.