Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych

„Krok za krokiem”

w Zamościu

Świetlica

W Zespole Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” pod czujnym okiem wychowawców prowadzone są  zajęcia świetlicowe o charakterze sportowym, edukacyjnym
i rozrywkowym. Tematy prowadzonyc zajęć są prowadzone blokami tygodniowymi, np.: „Książka”, „Film”, „Bezpieczny Internet”, „Zdrowe odzywianie”,
„Ruch to zdrowie”.
Zajęcia odbywają się w godzinach 15.00-16.30.
Wyposażenie świetlicy stanowią dostosowane do potrzeb podopiecznych stoły, materace, maty, gry edukacyjne, planszowe, książki, sprzęt sportowy oraz multimedialny.

Różnym krokiem, ale jedną drogą

/Gradu diverso, via una/

Misją Zespołu
Niepublicznych Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem” w Zamościu
jest zintegrowana edukacja i rehabilitacja oraz wsparcie społeczne wychowanków /uczniów oraz ich rodzin.

O NAS

Zespół Niepublicznych
Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem”
w Zamościu

ADRES

ul. Peowiaków 6a,
22-400 Zamość

TELEFON

84 639 90 31

E-mail

szkola@spdn.pl