Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych

„Krok za krokiem”

w Zamościu

Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych

„Krok za krokiem”

w Zamościu

Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych

„Krok za krokiem”

w Zamościu

Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych

„Krok za krokiem”

w Zamościu

Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych

„Krok za krokiem”

w Zamościu

Kalendarz imprez i uroczystości
W Zespole Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem”
w Zamościu w roku szkolnym 2021/2022

01.09.2021
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

 

wrzesień 2021
NARODOWE CZYTANIE
30.09.2021
DZIEŃ CHŁOPAKA

 

06.10.2021
ŚWIATOWY DZIEŃ MÓZGOWEGO PORAŻENIA DZIECIĘCEGO

 

14.10.2021
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

 

22.10.2021
OBCHODY ROCZNICY REWOLUCJI WĘGIERSKIEJ 1956 r.

 

październik 2021
MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC AAC
październik/listopad 2021
MSZA ŚWIĘTA ZA ZMARŁYCH WYCHOWANKÓW I PRACOWNIKÓW
11.11.2021
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

 

17.11.2021
ŚWIATOWY DZIEŃ WCZEŚNIAKA

 

19.11.2021
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

 

26.11.2021
ANDRZEJKI

 

6.12.2021
MIKOŁAJKI

 

22.12.2021
JASEŁKA I SPOTKANIE OPŁATKOWE

 

11.02.2022
ZABAWA KARNAWAŁOWA

 

09.02.2022
DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

 

21.02.2022
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

 

08.03.2022
DZIEŃ KOBIET

 

13.04.2022
ŚNIADANIE WIELKANOCNE ŻYCZENIA

 

15.03.2022
OBCHODY ROCZNICY POWSTANIA WĘGIERSKIEGO 1848

 

23.03.2022
DZIEŃ PRZYJAŹNI POLSKO-WĘGIERSKIEJ

 

07.04.2022
DZIEŃ ZDROWIA

 

22.04.2022
DZIEŃ ZIEMI

 

05.05.2022
EUROPEJSKI DZIEŃ WALKI Z DYSKRYMINACJĄ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Czerwiec 2022
DZIEŃ RODZINY

 

24.06.2022
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 

O NAS

Zespół Niepublicznych
Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem”
w Zamościu

ADRES

ul. Peowiaków 6a,
22-400 Zamość

TELEFON

84 639 90 31

E-mail

szkola@spdn.pl