Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych

„Krok za krokiem”

w Zamościu

Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych

„Krok za krokiem”

w Zamościu

Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych

„Krok za krokiem”

w Zamościu

Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych

„Krok za krokiem”

w Zamościu

Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych

„Krok za krokiem”

w Zamościu

Kalendarz imprez i uroczystości
W Zespole Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem”
w Zamościu w roku szkolnym 2020/2021

01.09.2020
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

 

wrzesień 2020
NARODOWE CZYTANIE
30.09.2020
DZIEŃ CHŁOPAKA

 

06.10.2020
ŚWIATOWY DZIEŃ MÓZGOWEGO PORAŻENIA DZIECIĘCEGO

 

14.10.2020
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

 

23.10.2020
OBCHODY ROCZNICY REWOLUCJI WĘGIERSKIEJ 1956 r.

 

październik 2020
MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC AAC
11.11.2020
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

 

17.11.2020
ŚWIATOWY DZIEŃ WCZEŚNIAKA

 

20.11.2020
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

 

30.11.2020
ANDRZEJKI

 

4/7.12.2020
MIKOŁAJKI

 

22.12.2020
JASEŁKA I SPOTKANIE OPŁATKOWE

 

14.01.2021
ZABAWA KARNAWAŁOWA

 

luty 2021
DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

 

21.02.2021
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

 

09.03.2021
DZIEŃ KOBIET

 

15.03.2021
OBCHODY ROCZNICY POWSTANIA WĘGIERSKIEGO 1848

 

23.03.2021
DZIEŃ PRZYJAŹNI POLSKO-WĘGIERSKIEJ

 

07.04.2021
DZIEŃ ZDROWIA

 

8.04.2021
ŚNIADANIE WIELKANOCNE ŻYCZENIA

 

22.04.2021
DZIEŃ ZIEMI

 

05.05.2021
EUROPEJSKI DZIEŃ WALKI Z DYSKRYMINACJĄ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Czerwiec 2021
DZIEŃ RODZINY

 

26.06.2021
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

* Ze względu na obowiązujący stan zagrożenia epidemiologicznego, imprezy i wydarzenia zaplanowane na rok 2020/2021 będą się odbywać w reżimie sanitarnym i w mniejszych grupach/ zespołach klasowych lub w wykorzystaniem narzędzi multimedialnych.
* Inne wydarzenia i imprezy, wynikające z planów pracy zespołów problemowo-zadaniowych na rok 2020/2021 stanowią załączniki harmonogramów pracy poszczególnych zespołów.
O NAS

Zespół Niepublicznych
Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem”
w Zamościu

ADRES

ul. Peowiaków 6a,
22-400 Zamość

TELEFON

84 639 90 31

E-mail

szkola@spdn.pl