Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych

„Krok za krokiem”

w Zamościu

Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych

„Krok za krokiem”

w Zamościu

Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych

„Krok za krokiem”

w Zamościu

Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych

„Krok za krokiem”

w Zamościu

Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych

„Krok za krokiem”

w Zamościu

Lista wydarzeń i uroczystości
w II semestrze roku szkolnego 2019/2020 roku
w Zespole Niepublicznych Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem” w Zamościu
14.02.2020
Zabawa karnawałowa

 

28.02.2020
Msza święta inaugurująca otwarcie Warsztatu Terapii Zajęciowej
„Krok za krokiem” w Zamościu

 

04.03.2020
Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

 

13.03.2020
Obchody rocznicy powstania węgierskiego

 

27.03.2020
DZIEŃ ZDROWIA

 

02-03.04.2020
Zbiórka żywności wspierająca rodziny uczniów w trudnej sytuacji materialnej

 

kwiecień 2020
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
8.04.2020
ŚNIADANIE WIELKANOCNE

 

22.04.2020
DZIEŃ ZIEMI

 

15.05.2020
II Bieg „Krok za krokiem” w ramach obchodów Europejskiego
Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

 

05.06.2020
Piknik Rodzinny

 

16.06 – 20.06 2020
Obóz Polsko-Węgierski w Bondyrzu

 

26.06.2020
MSZA ŚW.
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

 

O NAS

Zespół Niepublicznych
Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem”
w Zamościu

ADRES

ul. Peowiaków 6a,
22-400 Zamość

TELEFON

84 639 90 31

E-mail

szkola@spdn.pl