Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych

„Krok za krokiem”

w Zamościu

Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych

„Krok za krokiem”

w Zamościu

Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych

„Krok za krokiem”

w Zamościu

Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych

„Krok za krokiem”

w Zamościu

Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych

„Krok za krokiem”

w Zamościu

Kalendarz

02 września 2019
​ UROCZYSTA MSZA ŚW.
​ NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

wrzesień 2019
NARODOWE CZYTANIE

 

30 września 2019
DZIEŃ CHŁOPAKA

 

październik 2019
WYCIECZKA DO BAZYLIKI W RADECZNICY,

MIEJSCA POCHÓWKU Mariana Pilarskiego
ps. „Jar” oraz Stanisława Biziora
ps. „Eam”

 

7 października 2019
ŚWIATOWY DZIEŃ MÓZGOWEGO PORAŻENIA DZIECIĘCEGO

 

październik 2019
WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

14 października 2019
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

 

30 października 2019
MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC AAC

 

O NAS

Zespół Niepublicznych
Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem”
w Zamościu

ADRES

ul. Peowiaków 6a,
22-400 Zamość

TELEFON

84 639 90 31

E-mail

szkola@spdn.pl