Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych

„Krok za krokiem”

w Zamościu

Terminy zebrań z rodzicami

1. 21.09. 2022 r. godz. 15.00 ***
2. 1.02. 2023 r. godz. 15.00 ***
3. 21.06.2023 r. godz. 15.00 ***

*** wcześniej odbędą się zebrania z zespołami terapeutycznymi
w poszczególnych oddziałach – konkretną godzinę ustalą wychowawcy/liderzy zespołów terapeutycznych

O NAS

Zespół Niepublicznych
Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem”
w Zamościu

ADRES

ul. Peowiaków 6a,
22-400 Zamość

TELEFON

84 639 90 31

E-mail

szkola@spdn.pl