Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych

„Krok za krokiem”

w Zamościu

Terminy zebrań z rodzicami

Terminy ogólnych zebrań z rodzicami

  1. 20.09. 2023 r. godz. 10.00 ***

  2. 12.06.2024 r. godz. 10.00 ***

Terminy zebrań z rodzicami w poszczególnych grupach/klasach/zespołach

Zebrania z zespołami terapeutycznymi w poszczególnych grupach/klasach/zespołach będą odbywały się w terminach ustalonych przez wychowawcę/lidera zespołu terapeutycznego: na początku roku szkolnego, po klasyfikacji śródrocznej i klasyfikacji rocznej.

Ustalone terminy należy zgłaszać do sekretariatu szkoły, nie później niż tydzień przed planowanym zebraniem.

 

O NAS

Zespół Niepublicznych
Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem”
w Zamościu

ADRES

ul. Peowiaków 6a,
22-400 Zamość

TELEFON

84 639 90 31

E-mail

szkola@spdn.pl