Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych

„Krok za krokiem”

w Zamościu

Terminy zebrań z rodzicami

1. 18 sierpnia 2020 r. godz. 11.00 ** – Rodzice wychowanków ZR-W
2. 19 sierpnia 2020 r, godz. 11.00 ** – Rodzice uczniów PdP
3. 19 sierpnia 2020 r. 12.30 ** – Rodzice uczniów kl. IA i wychowanków Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Krok za krokiem”
4. 20 sierpnia 2020 r. godz. 11**Rodzice uczniów SP (IVA,VA,IVB,IVC,VB, VIA, VIB)
5. 20 sierpnia 2020 r. godz. 12. 30* Rodzice uczniów SP (VIIA, VIIIA, VIIIB, VIIIC)
6. 30 stycznia 2021 r. godz. 15.00 ***
7. 23 czerwca 2021 r. godz. 15.00 ***

** spotkania poświęcone bezpiecznemu powrotowi wychowanków/uczniów do szkoły w czasie pandemii COVID-19, omówienie zasad bezpieczeństwa
i organizacji pracy Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu od dnia 1 września 2020 r., przedstawienie wytycznych MEN, GIS
i MZ oraz wewnętrznych regulacji i procedur.

*** wcześniej odbędą się zebrania z zespołami terapeutycznymi
w poszczególnych oddziałach – konkretną godzinę ustalą wychowawcy/liderzy zespołów terapeutycznych

O NAS

Zespół Niepublicznych
Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem”
w Zamościu

ADRES

ul. Peowiaków 6a,
22-400 Zamość

TELEFON

84 639 90 31

E-mail

szkola@spdn.pl