Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych

„Krok za krokiem”

w Zamościu

PRZEDSZKOLE

W przedszkolu funkcjonują grupy dla dzieci w wieku 3 – 10 lat. Głównym celem prowadzonych zajęć jest wieloprofilowe i zintegrowane usprawnianie dziecka  poprzez zabawę, rehabilitację i naukę.

W grupach przedszkolnych realizowany jest Indywidualny Zintegrowany Program Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Społeczny, oparty na programie zintegrowanej edukacji
i rehabilitacji „Sztuka małych kroków. System Nauczania Kierowanego w przedszkolu”. Treści programowe realizowane są zgodnie z planem pracy dydaktyczno-wychowawczej opracowanym przez zespół terapeutyczny na dany rok szkolny, w skład którego wchodzą: pedagog, rehabilitant, psycholog i logopeda. Zespół na bieżąco ocenia postępy naszych uczniów.  Aby praca z dzieckiem w sferze poznawczej, ruchowej oraz samoobsługowej przynosiła jak najlepsze efekty, nauczyciele oraz fizjoterapeuci urozmaicają metody oraz formy pracy.

Plan dnia grup przedszkolnych przedstawia się następująco:

 • Przyjazd
 • Rozbieranie się
 • Ćwiczenia indywidualne ruchowe
 • Przygotowanie do śniadania/ toaleta
 • Śniadanie
 • Toaleta po śniadaniu/ mycie zębów
 • Zabawa
 • Powitanie
 • Sesja na boksach /stołach/ matach
 • Zajęcia pedagogiczne
 • Przygotowanie do obiadu/ toaleta
 • Wyjazd do domu

Różnym krokiem, ale jedną drogą.

/Gradu diverso, via una./

Misją Zespołu
Niepublicznych Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem” w Zamościu
jest zintegrowana edukacja i rehabilitacja oraz wsparcie społeczne wychowanków / uczniów oraz ich rodzin.

O NAS

Zespół Niepublicznych
Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem”
w Zamościu

ADRES

ul. Peowiaków 6a,
22-400 Zamość

TELEFON

84 639 90 31

E-mail

szkola@spdn.pl