Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych

„Krok za krokiem”

w Zamościu

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
ZESPOŁU NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ SPECJALNYCH

„Krok za krokiem”
w ZAMOŚCIU

PROGRAM WYCHOWAWCZO PROFILAKTYCZNY ZNSS 2021-22

Różnym krokiem, ale jedną drogą

/Gradu diverso, via una/

Misją Zespołu
Niepublicznych Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem” w Zamościu
jest zintegrowana edukacja i rehabilitacja oraz wsparcie społeczne wychowanków /uczniów oraz ich rodzin.