Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych

„Krok za krokiem”

w Zamościu

WWR

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU ma na celu wspieranie dzieci oraz ich rodzin od pierwszych lat życia. Zajęcia prowadzą przygotowani, wykształceni
i doświadczeni długoletnią pracą terapeuci. Program realizowany na indywidualnych oraz grupowych zajęciach WWR oparty jest na ścisłej współpracy z rodzicami. Każde dziecko realizuje program, w którym uwzględnione jest doskonalenie wszystkich zaburzonych funkcji – ruchowej, mowy, poznawczej, emocjonalno-społecznej ze szczególnym uwzględnieniem samoobsługi.

Zajęcia grupowe mają następujący przebieg:
– indywidualne zajęcia ruchowe, powitanie,
– grupowe zajęcia ruchowe (przemieszczanie się, zmiany pozycji),
– wspólna zabawa,
– wspólne spożywanie posiłków (z indywidualnym instruktażem karmienia),
– toaleta,
– podsumowanie zajęć i pożegnanie.

Podczas wspólnej zabawy dzieci doskonalą zdobyte umiejętności, uspołeczniają się a rodzice dzielą się własnym doświadczeniem i dzięki temu stają się dla siebie grupą wsparcia. Doświadczeni terapeuci podkreślają i wskazują  rodzicom potencjał dziecka oraz kierunek pracy opartej na zabawie. Podczas takich zajęć rodzice mają stały dostęp do wszystkich niezbędnych informacji na temat własnego dziecka. W każdej chwili mogą zadawać pytania pracującym z ich dzieckiem specjalistom. Otrzymują instrukcje oraz zalecenia dotyczące usprawniania uszkodzonych funkcji dziecka.

Różnym krokiem, ale jedną drogą.

/Gradu diverso, via una./

Misją Zespołu
Niepublicznych Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem” w Zamościu
jest zintegrowana edukacja i rehabilitacja oraz wsparcie społeczne wychowanków / uczniów oraz ich rodzin.

O NAS

Zespół Niepublicznych
Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem”
w Zamościu

ADRES

ul. Peowiaków 6a,
22-400 Zamość

TELEFON

84 639 90 31

E-mail

szkola@spdn.pl