Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych

„Krok za krokiem”

w Zamościu

 

 Komitet Rodzicielski

 

PRZEWODNICZĄCA    Anna Majcher
Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ     Józef Sudoł
SKARBNIK    Agnieszka Kycko
CZŁONKOWIE
Katarzyna Słodka                    Diana Bondyra
Magdalena Pańczyk               Sylwia Dziwota
Artur Depka                             Aneta Prus
Marzena Gąsior                      Anna Cieśla
Marta Radoń                           Małgorzata Szczygieł
Beata Pyda

 

O NAS

Zespół Niepublicznych
Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem”
w Zamościu

ADRES

ul. Peowiaków 6a,
22-400 Zamość

TELEFON

84 639 90 31

E-mail

szkola@spdn.pl