Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych

„Krok za krokiem”

w Zamościu

Centrum Aktywizacji Społecznej

Centrum Aktywizacji Społecznej w Zamościu

Aktywizujemy społecznie

Centrum Aktywizacji Społecznej w Zamościu zostało utworzone w 2006 roku. Podczas tygodniowych treningów uczniowie/wychowankowie uczą się wykonywania różnych czynności przydatnych w życiu codziennym: przygotowywanie posiłków, mycie naczyń, sprzątanie, pranie, planowanie wolnego czasu oraz korzystania i właściwego zachowania się w miejscach publicznych (instytucje kultury, zakłady usługowe, sklepy, restauracje i inne).

Pobyt i aktywizacja wychowanków w Centrum znacznie odciąża rodziców/opiekunów w opiece nad niepełnosprawnym dzieckiem.

Od września 2018 r. w Centrum Aktywizacji Społecznej przebywają absolwenci Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy „Krok za krokiem”.
W czasie pobytu (8.00-15.00) uczestniczą oni w następujących zajęciach:

‒ ćwiczenia motoryki małej,

‒ ćwiczenia relaksacyjne,

‒ spotkania z przedstawicielami różnych zawodów,

‒ trening samoobsługi,

‒ trening ekonomiczny,

‒ trening pamięci i kreatywnego myślenia,

‒ trening lokomocji,

‒ wyjścia do instytucji kultury,

‒ wycieczki edukacyjne,

‒ zajęcia kulinarne,

‒ zajęcia sportowe.

Różnym krokiem ale jedną drogą

/Gradu diverso, via una/

Misją Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu jest zintegrowana edukacja i rehabilitacja oraz wsparcie społeczne wychowanków/uczniów oraz ich rodzin.

STREFA NASZYCH SPRAW

Bądźmy w kontakcie

Dołącz do Przyjaciół naszej szkoły

O NAS

Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem” w Zamościu

ADRES

ul. Peowiaków 6a,
22-400 Zamość

TELEFON

84 639 90 31

E-mail

szkola@spdn.pl