Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych

„Krok za krokiem”

w Zamościu

Sport

BOCCIA

      Dyscyplina została zainicjowana w Europie na początku  lat 80- tych, kiedy uznano, że jest duża liczba osób niepełnosprawnych, które z powodu znacznych dysfunkcji nie mogą uczestniczyć w uprawianiu sportu. Zaadaptowano Petanque (Boule, Bocce) poprzez  dostosowanie dla potrzeb niepełnosprawnych kul (uczynienie ich elastycznymi) oraz ustanowienie  zasad gier umożliwiających udział w grze niepełnosprawnym. Boccia  zadebiutowała jako dyscyplina pokazowa na Igrzyskach Paraolimpijskich w Nowym Jorku w roku 1984. Na stałe weszła do programu igrzysk od roku 1992 w Barcelonie. Uprawiana jest w ponad 50 krajach. Jest jedną z trzech dyscyplin paraolimpijskich, które nie mają swojego odpowiednika w programie olimpijskim.

Zasady gry:

zawodnicy losują kolor bil (niebieski lub czerwony),

wyłoniony w drodze losowania zawodnik wrzuca na boisko białą bilę,

następnie obie drużyny lub zawodnicy starają się umieścić jak najbliżej niej swoje bile,

po wyrzuceniu na boisko wszystkich  bil kończy się runda, a sędzia ogłasza wynik, który jest sumą ilości bil jednego koloru, znajdujących  się najbliżej białej,

mecz kończy się po 6-ciu rundach.

SOCCER

 Soccer to inaczej piłka nożna na wózku elektrycznym. Adresowany jest do osób z porażeniem mózgowym oraz uzależnionych od poruszania się na wózkach elektrycznych. Przepisy są zbliżone do tych, które obowiązują podczas gry w piłkę nożną.

 

PIŁKA NOŻNA 7 – OSOBOWA 

     Jest to gra zespołowa wchodząca w skład dyscyplin paraolimpijskich. Drużyna składa się maksymalnie z 12 osób. Na boisku może przebywać 6 zawodników plus bramkarz. Mecz trwa 2 x 30 minut z 15 minutową przerwą. Wymiary boiska to minimum 70 x 50 m, a maksymalnie 75 x 55 m, z bramkami o wymiarach 5×2 m. Gra odbywa się wg przepisów FIFA z niewielkimi zmianami dla CPISRA.

RACERUNNER

Rowerochodzik

 Racerunner to świetna dyscyplina sportowa, które wzmacnia kondycję i podnosi wytrzymałość zawodnika. Rower może służyć m.in. jako chodzik czy sprzęt do rywalizacji na bieżni.


Różnym krokiem, ale jedną drogą

/Gradu diverso, via una/

Misją Zespołu
Niepublicznych Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem” w Zamościu
jest zintegrowana edukacja i rehabilitacja oraz wsparcie społeczne wychowanków /uczniów oraz ich rodzin.

O NAS

Zespół Niepublicznych
Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem”
w Zamościu

ADRES

ul. Peowiaków 6a,
22-400 Zamość

TELEFON

84 639 90 31

E-mail

szkola@spdn.pl