Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych

„Krok za krokiem”

w Zamościu

Dyrekcja Zespołu Szkół

 

Dyrektor: Joanna Cebula

Wicedyrektor: Angelika Ćwik – Łopuszyńska

Koordynator Nauczania Kierowanego: Piotr Paul

Sekretarz Szkoły: Małgorzata Chmielewska

Różnym krokiem, ale jedną drogą

/Gradu diverso, via una/

Misją Zespołu
Niepublicznych Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem” w Zamościu
jest zintegrowana edukacja i rehabilitacja oraz wsparcie społeczne wychowanków /uczniów oraz ich rodzin.