Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych

„Krok za krokiem”

w Zamościu

Plan Pracy Rady Pedagogicznej

 

 

Plan pracy Rady Pedagogicznej 2021-2022

 

Różnym krokiem, ale jedną drogą.

/Gradu diverso, via una./

Misją Zespołu
Niepublicznych Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem” w Zamościu
jest zintegrowana edukacja i rehabilitacja oraz wsparcie społeczne wychowanków / uczniów oraz ich rodzin.