Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych

„Krok za krokiem”

w Zamościu

Statut Zespołu Szkół „Krok za krokiem”

Statut Niepublicznego Przedszkola Specjalnego
„Krok Za Krokiem”

Statut Niepublicznej Szkoły Podstawowej
„Krok Za Krokiem”

Statut Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej Do Pracy
„Krok Za Krokiem”

Załącznik nr.1 – POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

O NAS

Zespół Niepublicznych
Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem”
w Zamościu

ADRES

ul. Peowiaków 6a,
22-400 Zamość

TELEFON

84 639 90 31

E-mail

szkola@spdn.pl