Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych

„Krok za krokiem”

w Zamościu

 

 SAMORZĄD UCZNIOWSKI
ZESPOŁU NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ SPECJALNYCH „KROK ZA KROKIEM”
W ZAMOŚCIU

 

 

PRZEWODNICZĄCY    Wojtek Kukiełka
Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ     Patryk Szczygieł
CZŁONKOWIE SAMORZĄDU Agata Łuczka, Zofia Poznańska

 

O NAS

Zespół Niepublicznych
Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem”
w Zamościu

ADRES

ul. Peowiaków 6a,
22-400 Zamość

TELEFON

84 639 90 31

E-mail

szkola@spdn.pl