Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych

„Krok za krokiem” w Zamościu

 

ul. Peowiaków 6a,

22-400 Zamość

tel: 84 639 90 31

szkola@spdn.pl