Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych

„Krok za krokiem”

w Zamościu

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ SPECJALNYCH

„KROK ZA KROKIEM” W ZAMOŚCIU W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Kalendarz roku szkolnego 2023-2024

O NAS

Zespół Niepublicznych
Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem”
w Zamościu

ADRES

ul. Peowiaków 6a,
22-400 Zamość

TELEFON

84 639 90 31

E-mail

szkola@spdn.pl