Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Zakończenie roku szkolnego 2020/2012 Różnym krokiem, ale jedną drogą /Gradu diverso, via una/ Misją Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu jest zintegrowana edukacja i rehabilitacja oraz wsparcie społeczne wychowanków...