„O zasadach AAC uwag kilka”

„O zasadach AAC uwag kilka”

W ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca AAC, uczniowie naszej szkoły, którzy są użytkownikami alternatywnych sposobów porozumiewania się opracowali ulotkę pt. „O zasadach AAC uwag kilka”