Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYZESPOŁU NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ SPECJALNYCH „Krok za krokiem”w ZAMOŚCIU PROGRAM WYCHOWAWCZO PROFILAKTYCZNY ZNSS 2023-2024 Różnym krokiem, ale jedną drogą /Gradu...

Standardy AAC

Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu Standardy AAC Różnym krokiem, ale jedną drogą. /Gradu diverso, via una./ Misją Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych "Krok za krokiem" w Zamościu jest zintegrowana edukacja i rehabilitacja oraz...