Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ SPECJALNYCH „Krok za krokiem” w ZAMOŚCIU POBIERZ – PROGRAM WYCHOWAWCZO PROFILAKTYCZNY 2020-2021 Różnym krokiem, ale jedną drogą...