Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYZESPOŁU NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ SPECJALNYCH „Krok za krokiem”w ZAMOŚCIU PROGRAM WYCHOWAWCZO PROFILAKTYCZNY ZNSS 2023-2024 Różnym krokiem, ale jedną drogą /Gradu...