Wzory podań

WZORY PODAŃ: – do gimnazjum: Zamość GIM – do szkoły specjalnej przyspasabiającej do pracy: Zamość PDP – do szkoły podstawowej kl. I: Zamość SP Ikl – do szkoły podstawowej: Zamość SP – do zespołu rewalidacyjno-wychowawczego Zamość ZRW...