Przygotowanie językowe uczestników projektu

Przygotowanie kulturowo-językowe w Zespole Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu za nami. Uczestnicy mobilności grupowej do Budapesztu w okresie od 04.03.2024r. do 10.05.2024r. poznali podstawowe zwroty w języku angielskim, które mogą być im niezbędne podczas pobytu oraz zdobyli wiedzę o kulturze i historii Węgier. Przygotowanie kulturowo-językowe w ramach realizowanego projektu nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000144499 pod tytułem „Krok za krokiem ku nowym możliwościom” z programu Erasmus+ obejmowało łącznie 20 godzin, w tym: 10 godz. języka angielskiego i 10 godz. przygotowania kulturowego.

 

 

“Sfinansowany ze środków UE. Wyrażane poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Unia Europejska ani podmiot udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności.”

Różnym krokiem, ale jedną drogą

/Gradu diverso, via una/

Misją Zespołu
Niepublicznych Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem” w Zamościu
jest zintegrowana edukacja i rehabilitacja oraz wsparcie społeczne wychowanków /uczniów oraz ich rodzin.

O NAS
Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu
ADRES
ul. Peowiaków 6a, 22-400 Zamość
TELEFON
84 639 90 31
E-mail
szkola@spdn.pl