Przystępujemy do projektu ekologiczno-charytatywnego „Zbieram to w szkole”

Wszem i wobec ogłaszamy, że przystępujemy do projektu ekologiczno-charytatywnego „Zbieram to w szkole”.
Jest to system różnego rodzaju zbiórek, które nazywamy „pomocą bez pieniędzy”. Dzięki nim możliwa jest dwojaka pomoc. Pomagamy środowisku, aby jak najmniej niebezpiecznych odpadów trafiało na wysypiska śmieci. Jednocześnie możemy pomóc sercańskim misjonarzom w Afryce czy Azji np. w budowie studni lub fundowaniu stypendiów szkolnych dzięki darowiznom od firm recyklingowych.
Wkrótce w naszej szkole pojawią się na pojemniki na zbierane przedmioty. Zachęcamy więc wszystkich naszych przyjaciół do przynoszenia co niepotrzebne czy popsute, a dające się poddać recyklingowi. Będziemy zbierać: telefony komórkowe , baterie , zegarki tarczowe i „dobre monety” – pieniądze z całego świata, bez różnicy czy aktualnie używane czy wycofane z obiegu. Działamy!

Różnym krokiem, ale jedną drogą

/Gradu diverso, via una/

Misją Zespołu
Niepublicznych Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem” w Zamościu
jest zintegrowana edukacja i rehabilitacja oraz wsparcie społeczne wychowanków /uczniów oraz ich rodzin.

O NAS

Zespół Niepublicznych
Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem”
w Zamościu

ADRES

ul. Peowiaków 6a,
22-400 Zamość

TELEFON

84 639 90 31

E-mail

szkola@spdn.pl