Grupa przedszkolna

Data –czwartek 20.05.2010r.

Sesja – Zajęcia pedagogiczne

Temat zajęć: Porządkowanie ubrań

Temat dnia: Domowe porządki

Temat tygodnia: Bezpiecznie w w domu

 

Zajęcia pedagogiczne

(przy stołach)

 

Cele dydaktyczne:

 • doskonalenie (Claudia, Norbert, Zofia, Patryk) i rozwijanie (Paulina) umiejętności rozwiązywania zagadek,
 • kształtowanie umiejętności segregowania przedmiotów ze względu na jedną cechę – urządzenia elektryczne (Paulina),
 • wyjaśnienie pojęcia symetrii na podstawie wykonanej prasowanki (Claudia, Norbert, Patryk, Zofia),
 • rozwijanie wyobraźni poprzez  nazywanie kształtów prasowanki,
 • doskonalenie (Claudia, Zofia, Norbert, Patryk) i kształtowanie (Paulina) małej motoryki poprzez: kreślenie kształtów graficznych,   rysowanie po śladzie, posypywanie kartki startą kredką, przyklejanie naklejek.

 

Cele wychowawcze:

 • doskonalenie (Claudia, Norbert, Zofia, Patryk) i kształtowanie (Paulina) umiejętności ostrożnego zachowania się w pobliżu urządzeń elektrycznych,
 • doskonalenie (Claudia, Norbert, Patryk, Zofia) i rozwijanie (Paulina)  umiejętności dbania o swoje ubrania,
 • doskonalenie (Claudia, Norbert, Patryk, Zofia) i rozwijanie (Paulina) umiejętności współdziałania podczas zajęć,
 • doskonalenie umiejętności używania form grzecznościowych (proszę, dziękuję, przepraszam),
 • rozwijanie(Claudia, Norbert, Patryk, Zofia) i kształtowanie (Paulina) uczucia         
 • doskonalenie (Claudia, Norbert, Patryk, Zofia) i rozwijanie  (Paulina) nawyku przestrzegania porządku na zajęciach,

      szacunku do bliskich osób poprzez wykonanie prezentu dla mamy,

 • rozwijanie (Claudia, Norbert, Patryk, Zofia) i kształtowanie (Paulina) uczucia szacunku do innych osób; słuchanie ich wypowiedzi, oglądanie wytworów prac plastycznych,

 

Cele rewalidacyjne:

 • doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowo – słuchowej,
 • kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktu z dorosłymi (Paulina),
 • doskonalenie (Claudia, Zofia, Patryk, Norbert), kształtowanie (Paulina) umiejętności różnicowania faz wdechu i wydechu,
 • doskonalenie (Claudia, Zofia, Patryk, Norbert), kształtowanie (Paulina) umiejętności poprawnego trzymania przyborów do  rysowania,

 

Cele ruchowe:

Doskonalenie:

 • prawidłowych wzorców postawy w pozycji siedzenia, stania oraz umiejętności aktywności w wyżej wymienionych pozycjach,
 • umiejętności zmiany pozycji i miejsca,
 • funkcjonalnego chwytu (możliwości fiksacji w każdej pozycji),
 • poczucia schematu własnego ciała, w tym linii pośrodkowej,
 • orientacji przestrzennej.

 

Metody:

 • słowna,
 • poglądowa,
 • praktycznego działania.

 

Metody rewalidacyjne:

 • Metoda Petö,
 • Metody komunikacji pozawerbalnej (piktogramy, Go-Talk),
 • Elementy metody Dobrego Startu.

 

Formy:

 • indywidualna
 • zbiorowa.

 

Środki dydaktyczne:  tekst piosenki „Domowe smoki”, pomoce do Dobrego Startu, książki, starte kredki woskowe, karta pracy – Paulina, przedmioty do segregowania związane z urządzeniami elektrycznymi, plastelina, markery, naklejki, kartony, żelazka zabawki, bluzki dzieci, żelazko, lampka, masa plastyczna, Go- Talk, Power-Link.

 

Cele operacyjne:

Dziecko:

 • dostrzega oś symetrii,
 • nazywa kształty powstałe na prasowance,
 • rozwiązuje zagadki,
 • wie jak zachować się w pobliżu urządzeń elektrycznych,
 • dba o swoje ubrania,
 • segreguje przedmioty (Paulina),
 • przelicza elementy (Paulina),
 • rysuje po śladzie,
 • przykleja naklejki,
 • posypuje karton startą kredką,
 • śpiewa piosenkę,
 • wykonuje czynności pod kontrolą wzroku,
 • utrzymuje pozycję siedzącą i stojącą,
 • potrafi czekać na swoją kolej,
 • ocenia pracę swoją i kolegów .

 

 

20.05.2010r.

                

               PRZEBIEG ZAJĘĆ

Zajęcia przy stołach

 

 1. 1.     Korekta postawy: przypomnienie o czym trzeba pamiętać  – piktogramy
 2. Nawiązanie do tematu – o czym rozmawiamy w tym tygodniu…(domowych porządkach, urządzeniach elektrycznych w łazience i w domu), Go-Talk

 

 1. Piosenka – „Domowe smoki”

 

 1. Szkoła rąk – elementy Dobrego Startu

– zaznaczenie ręki

– ćwiczenia z woreczkiem (otwarta dłoń zaciśnięta pięść palec wskazujący),

– zygzaki na kartce o różnej fakturze

– zygzaki z szablonem w kaszy,

– zygzaki bez szablonu w kaszy,

– rysowanie wzorów na kartce – ramka.

 

 1. Zagadki – książka  – przyklejanie rozwiązań – żelazko ostatnie s. 14

Paulina – karta pracy , segregowanie przedmiotów.

 

 1. Które z tych urządzeń pomagają nam w dbaniu o  nasze ubrania?: pralka i żelazko.

 

8. Co trzeba zrobić po upraniu ubrań? – prasowanie i składanie

    Kto z was potrafi prasować? – zabawkowe żelazka.

  

     Próby składania ubrań- prasowanie i składanie bluzki.- włożenie do koszyka.

   

     Czy dzieci mogą posługiwać się gorącym żelazkiem?

 

9. Czy wiecie czyje święto będzie w maju?- Dzień Matki. Żelazko pomoże nam zrobić prezent dla mamy.

– Składanie kartki na pół – posypywanie kartki startą kredką.

– Prasowanie

– Dotykanie faktury

 

10. Oglądanie prac (lampka) – ocena prac- Brawo…

 

11. Umieszczenie prac na szybie w sali

 

12. Naklejki w nagrodę.