Spotkanie z gośćmi z Warszawy – panią Małgorzatą oraz panami Mateuszem i Rafałem

Dzisiaj uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy uczestniczyli w spotkaniu z gośćmi z Warszawy – panią Małgorzatą oraz panami Mateuszem i Rafałem, którzy obecnie przebywają w Rodzinnym Domu. W miłej i serdecznej atmosferze wspólnie dzieliliśmy się swoimi doświadczeniami, zainteresowaniami i pasjami. Serdecznie dziękujemy 🙂.

Różnym krokiem, ale jedną drogą

/Gradu diverso, via una/

Misją Zespołu
Niepublicznych Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem” w Zamościu
jest zintegrowana edukacja i rehabilitacja oraz wsparcie społeczne wychowanków /uczniów oraz ich rodzin.

O NAS

Zespół Niepublicznych
Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem”
w Zamościu

ADRES

ul. Peowiaków 6a,
22-400 Zamość

TELEFON

84 639 90 31

E-mail

szkola@spdn.pl