Wizyta przygotowawcza do Budapesztu
W ramach realizowanego projektu nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000144499 pod tytułem „Krok za krokiem ku nowym możliwościom” z programu Erasmus+ finansowanego przez Komisję Europejską w dniach 15-17 kwietnia 2024 roku przedstawiciele naszej szkoły odbyli wizytę przygotowawczą przed planowaną w maju mobilnością grupową uczniów. Program wizyty obejmował spotkanie z dyrekcją i przedstawicielami kadry dydaktycznej Konduktív Gyakorló Általános Iskola – Pető Intézet w celu zacieśnienia współpracy i ustalenia szczegółów mobilności, w tym opracowanie harmonogramu aktywności w poszczególnych dniach wyjazdu oraz zaangażowania uczniów obu placówek w poszczególne działania. Nawiązano także współpracę z panią przewodnik wraz z którą nasi pracownicy zwiedzali wybrane atrakcje turystyczne Budapesztu oraz sprawdzali je pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Sfinansowany ze środków UE. Wyrażane poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Unia Europejska ani podmiot udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności.”

 

Różnym krokiem, ale jedną drogą

/Gradu diverso, via una/

Misją Zespołu
Niepublicznych Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem” w Zamościu
jest zintegrowana edukacja i rehabilitacja oraz wsparcie społeczne wychowanków /uczniów oraz ich rodzin.

O NAS

Zespół Niepublicznych
Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem”
w Zamościu

ADRES

ul. Peowiaków 6a,
22-400 Zamość

TELEFON

84 639 90 31

E-mail

szkola@spdn.pl