Dyrekcja

Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu Dyrekcja Zespołu Szkół Dyrektor: Małgorzata Jagoda Wicedyrektor: Agnieszka Pilch Koordynator Nauczania Kierowanego: Piotr Paul Sekretarz Szkoły: Małgorzata Chmielewska Różnym krokiem, ale jedną drogą...

Cele i zadania Zespołu Szkół

Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu Cele i zadania Zespołu Szkół   1.  Cele i zadania Zespołu Szkół wynikają z Ustawy o systemie oświaty i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz z założeń systemu Nauczania Kierowanego,...
Uczniowie

Uczniowie

Do naszej placówki uczęszczają uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, w tym głównie mózgowym porażeniem dziecięcym, które już w początkowym etapie edukacyjnym potrzebują zajęć umożliwiających rehabilitację, edukację oraz uspołecznianie. Uczniowie rozwijają się pod...

Szkoła podstawowa

Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu Szkoła podstawowa Cele i zadania szkoły oparte są na założeniach systemu Nauczania Kierowanego, podstawy programowej dla szkoły podstawowej, szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego, które...

Świetlica

Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu Świetlica W Zespole Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” pod czujnym okiem wychowawców prowadzone są  zajęcia świetlicowe o charakterze sportowym, edukacyjnym i rozrywkowym. Tematy prowadzonyc zajęć...