Sport

Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu Sport BOCCIA       Dyscyplina została zainicjowana w Europie na początku  lat 80- tych, kiedy uznano, że jest duża liczba osób niepełnosprawnych, które z powodu znacznych dysfunkcji nie mogą...

Rozwijanie umiejętności myślenia

Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu Rozwijanie umiejętności myślenia   Rozwijanie umiejętności myślenia czyli ogólnie pojmowanych zdolności intelektualnych jest równie ważnym aspektem rehabilitacji osób z mózgowym porażeniem dziecięcym...

Zintegrowane usprawnianie

Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu Zintegrowane usprawnianie Przez system wieloprofilowego oraz zintegrowanego usprawniania w Nauczaniu Kierowanym należy rozumieć spójny zespół elementów obejmujących dzieci, wszystkich członków...

Statut

Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu Statut Zespołu Szkół „Krok za krokiem” Statut Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Krok Za Krokiem” Statut Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Krok Za Krokiem” Statut Niepublicznej...