Do naszej placówki uczęszczają uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, w tym głównie mózgowym porażeniem dziecięcym, które już w początkowym etapie edukacyjnym potrzebują zajęć umożliwiających rehabilitację, edukację oraz uspołecznianie.

Uczniowie rozwijają się pod kierunkiem zespołu terapeutycznego. Jego członkowie są przygotowani w zakresie fizjoterapii, pedagogiki specjalnej, logopedii, pielęgnacji, wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się. Wychowankowie objęci są stałą opieką lekarza, rehabilitanta, psychologa oraz logopedy.

Programy mające na celu maksymalną samodzielność i adaptację dziecka do życia społecznego, przygotowywane są indywidualnie dla każdego ucznia.

Bardzo ważne w pracy z wychowankami jest dokonywanie ocen postępów w sferze społecznej, edukacyjnej i ruchowej.

Nasi uczniowie biorą czynny (w miarę możliwości) udział w zajęciach, co owocuje postępami oraz osiągnięciami w konkursach plastycznych oraz olimpiadach sportowych w grze boccia.