„Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…”

ks. Jan Twardowski

W dniu 4 listopada z głębokim żalem pożegnaliśmy naszego kolegę Damiana Lubasia.

Damian był uczniem klasy III B Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy „Krok za krokiem” w Zamościu. Zawsze uśmiechnięty, skory do pomocy, koleżeński i pełen pogody ducha, która udzielała się wszystkim wokół niego. Będzie nam brakowało jego promiennego uśmiechu, żartów, obecności… Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.