Grupa przedszkolna
Data   –  czwartek 18.05.2006r.
Sesja – Sesja na stołach
Temat zajęć: Wysłuchanie bajki o Kubusiu Puchatku.
Temat dnia: Przyjaciele Kubusia Puchatka.
Temat tygodnia: Zaczarowany świat książek.

SERIA ZADAŃ NA STOŁACH

Cel główny: Wysłuchanie bajki o Kubusiu Puchatku.

Cele ruchowe:
Rozwijanie i kształtowanie prawidłowych wzorców postawy w pozycji stania, siedzenia, leżenia;
Doskonalenie umiejętności aktywności w wyżej wymienionych pozycjach;
Doskonalenie umiejętności zmiany pozycji i miejsca;
Doskonalenie funkcjonalnego chwytu ( możliwości fiksacji w każdej pozycji);
Rozwijanie poczucia schematu własnego ciała, w tym linii pośrodkowej;
Doskonalenie umiejętności utrzymania równowagi w siedzeniu i staniu;
Rozwijanie umiejętności kontroli ruchów głowy w w/w pozycjach.

Cele dydaktyczne:
Przybliżenie dzieciom postaci Kubusia Puchatka i jego przyjaciół,
Doskonalenie umiejętności rozpoznawania wielkości: duża – mała, większa – mniejsza.

Cele wychowawcze:
Kształtowanie umiejętności słuchania krótkiego tekstu i udzielania ustnych odpowiedzi – (Dawid, Claudia) lub wskazywanie odpowiedzi na piktogramie lub obrazku – (Wiktoria, Miłosz, Patryk, Norbert),
Doskonalenie nawyku oczekiwania na swoja kolej.

Cele rewalidacyjne:
Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
Kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktu z dorosłymi poprzez zachęcanie do wokalizowania i powtarzania słów za prowadzącym i komunikowania się za pomocą tablicy do komunikacji alternatywnej oraz urządzeń mówiących,
Kształtowanie umiejętności różnicowania faz wdechu i wydechu.

Metody: słowna, poglądowa, praktycznego działania.
Formy: indywidualna, zbiorowa.
Środki dydaktyczne: stoły, drabinki, boksy, antypoślizgi, papierowe pudełka, drążki, tekst piosenki, tablice z piktogramami, urządzenia mówiące Go Talk, magnetofon, bajka o Kubusiu Puchatku, obrazki z postaciami z bajki.

SERIA ZADAŃ NA STOŁACH

Cel główny: Wysłuchanie bajki o Kubusiu Puchatku.

1. Siedzenie na boksach( piosenka „Siedzę prosto…”).
2. Przydzielenie zadań indywidualnych.
3. Przypomnienie tematu dnia: Przyjaciele Kubusia Puchatka.
4. Ćwiczenia oddechowe (wymawianie samogłosek a, o, e).
5. Zdejmowanie butów(piosenka „Ja już nie jestem taki malutki…”).
6. Przejście do stołu(piosenka „Idzie Zuch…”).
7. Stanie- korekcja pozycji (piosenka „Stoję prosto…”).
8. Wsuwanie się  na stół (piosenka: „Dalej wesoło…”).
9.  Leżenie na stole, unoszenie głowy, podpór na przedramionach.
10.  Obracanie się, gdzie NN tam głowa (piosenka  „Obracam się , obracam się na stole…”).
11.  Przesuwanie się na brzeg stołu P/L.
12.  Obracanie się na plecy „Obracam się na plecy…”.
13.  Relaksacja.
14.  Ćw. oddechowe. Wdech- RR w górę, wydech- RR w dół.
15.  Ćw. z drążkiem (piosenka „Huśtam drążek…”).
16.  Zsuwanie się ze stołu „Wędrowały dzieci …”.
17.  Siad na stole- korekcja postawy.
18.  Wysłuchanie bajki o Kubusiu Puchatku-dobieranie postaci z bajki do ilustracji.
19.  Powrót na stoły.
20.  Unoszenie bioder do góry –most(piosenka „Unosimy pupy w górę…”).
21.  Wsuwanie się na stół.
22.  Przesuwanie się na brzeg stołu P/L.
23.  Obracanie się na brzuch.
24.  Zsuwanie się ze stołu „Wędrowały dzieci…”.
25.  Podsumowanie zajęć.
26.  Przejście do toalety lub na materac.