Posiedzenie Rady Pedagogicznej Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu poświęcone organizacji roku szkolnego 2012/2013 odbędzie się dnia 29 sierpnia o godz.10.30.