W czwartek  6 września, w Zamojskiej Katedrze  została odprawiona msza święta inaugurująca rok szkolny 2012/2013. Wzięli w niej udział uczniowie naszej szkoły wraz z rodzicami oraz dyrekcja i grono pedagogiczne. Wszyscy brali czynny udział w Eucharystii. Uczniowie śpiewali piosenki używając gestów Makaton, służyli do Mszy świętej, czytali modlitwę wiernych oraz nieśli dary.

ZOBACZ GALERIĘ