Konkurs plastyczny

 

 

 

 

 

 

 

Zachęcamy do udziału w konkursie plastycznym z okazji Światowego Dnia Mózgowego Porażenia Dziecięcego „Zmień Mój Świat w Minutę”, który obchodzony będzie po raz pierwszy 4 września br.

Prace plastyczne (indywidualne lub zbiorowe) powinny nawiązywać do hasła „Zmień Mój Świat w Minutę”. Prace mogą dotyczyć każdej sfery życia człowieka, mobilności, niezależności, dostępności i komunikacji. Technika i format dowolne. 

Prace należy składać w pokoju nr 6 do godziny 15.00 dnia 03.09.2012r.  

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi we wtorek 04.09.2012r. o godzinie 12.00.