AKS-ON „Krok za krokiem” w Zamościu

 

        We współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnych „Krok za krokiem” w Zamościu od lipca 2011 r., funkcjonuje klub sportowy pod nazwą Aktywny Klub Sportowy Osób Niepełnosprawnych „Krok za krokiem” w Zamościu.

 

 

 

Zobacz działania klubu w ostatnim roku!

Kronika Sportowa AKS-ON „Krok za krokiem” w Zamościu 2012/2013

 Wersja do pobrania:


 

 

 

 

 

Zobacz  jak działaliśmy w roku szkolnym 2013/2014!

Kronika Sportowa AKS-ON „Krok za krokiem” w Zamościu 2013/2014

 Wersja do pobrania:

 

 

Cele AKS – ON „Krok za krokiem” w Zamościu :

1.  Tworzenie warunków do rozwoju sportu, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji wśród osóbniepełnosprawnych,  w szczególności z mózgowym porażeniem dziecięcym (mpdz) i innymi znacznymi niepełnosprawnościami.

2.  Inicjonowanie i realizowanie działań zmierzających do poprawny dostępu do sportu, kultury fizycznej turystyki i rekreacji, a w szczególności do sportu przez osoby z mpdz i innymi znacznymi niepełnosprawnościami.

3.  Upowszechnianie sportu, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych oraz organizacji zajęć z tych dziedzin wśród członków Klubu, mieszkańców miasta Zamość oraz kraju i Europy.

4.  Wspieranie organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju sportu, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych z mpdz i innymi znacznymi niepełnosprawnościami.

5.  Promowanie nowatorskich rozwiązań w sferze sportu, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji, w szczególności sportu.

6.  Tworzenie zasad i modeli działania w zakresie sportu, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych, a także standardów ich realizacji.

Członkowie zarządu:

Prezes – Ireneusz Klimek

Sekretarz – Dariusz Borowiec

Skarbnik – Monika Naworol

Prosimy o dobrowolne wpłaty na nasze konto bankowe: 53193017542530057183460001