3 grudnia jest Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych. W związku z tym Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu przeprowadziło debatę „Sami o sobie” zorganizowaną w ramach projektu „Pogranicze równych szans” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 Do Debaty wprowadziły uczestników dwa filmy realizowane z udziałem naszych uczniów: teledysk o AAC i film z wypowiedziami naszych przedszkolaków i uczniów na temat Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych.

W debacie wzięli udział przedstawiciele administracji publicznej oraz osoby z niepełnosprawnością w tym nasi uczniowie. Głównym tematem dyskusji były różnorodne bariery, które uniemożliwiają osobom z niepełnosprawnością pełne uczestnictwo w życiu społecznym i obywatelskim na swoim terenie.  Po burzliwej, ale rzeczowej dyskusji obie strony debaty doszły do wniosku, że dla przyszłej poprawy sytuacji potrzebne jest wzajemne zrozumienie oraz ścisła współpraca między administracją publicznąa osobami z niepełnosprawnością i organizacjami pozarządowymi.