W nadchodzące wakacje, oprócz turnusów organizowanych w Bondyrzu i w CAS, proponujemy Państwa dzieciom udział w półkoloniach organizowanych przez Zespół Szkół „Krok za krokiem”. Półkolonie będą organizowane w dwóch turnusach:

I turnus : od 30 czerwca do 11 lipca 2014
II turnus: od 18 sierpnia do 29 sierpnia 2014
Codziennie rano od przyjazdu do godziny 10.30 każdy wychowanek/uczeń będzie realizował indywidualny program rehabilitacji.
• Od 10.30 do 13.00 będą się odbywały bardzo atrakcyjne zajęcia wg planu zamieszczonego w tabelce na odwrocie tej kartki. Zajęcia będą zawierały dużo elementów rehabilitacji ruchowej, wyjścia w plener, wycieczki (wszystko zależeć będzie od pogody). Tematy przewodnie na poszczególnie dni tygodnia zawiera tabelka.

Tabelka Półkolonie
• 13.00-14.00 obiad.
• Od. 14.00 – wyjazd do domu.
Jeżeli Państwo są zainteresowani naszą ofertą, bardzo proszę o przekazywanie zgłoszeń do wychowawców/liderów zespołów terapeutycznych poprzez zeszyty korespondencji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 czerwca br. Jest to konieczne ze względu na organizację transportu.
Odpłatność za wyżywienie jest taka sama, jak w ciągu roku szkolnego, z tym że rodzice sami pokrywają koszt wyżywienia (umowy z gminami dotyczą wyłącznie dni nauki szkolnej). Ostateczną informację o półkoloniach przekaże Państwu na zebraniu w dniu 18 czerwca.