Grupa przedszkolna

Data   –  czwartek 18.05.2006r.

Sesja – Sesja na stołach

Temat zajęć: Wysłuchanie bajki o Kubusiu Puchatku.

Temat dnia: Przyjaciele Kubusia Puchatka.

Temat tygodnia: Zaczarowany świat książek.

 

 

SERIA ZADAŃ NA STOŁACH

 

Cel główny: Wysłuchanie bajki o Kubusiu Puchatku.

 

Cele ruchowe:

 • Rozwijanie i kształtowanie prawidłowych wzorców postawy w pozycji stania, siedzenia, leżenia;
 • Doskonalenie umiejętności aktywności w wyżej wymienionych pozycjach;
 • Doskonalenie umiejętności zmiany pozycji i miejsca;
 • Doskonalenie funkcjonalnego chwytu ( możliwości fiksacji w każdej pozycji);
 • Rozwijanie poczucia schematu własnego ciała, w tym linii pośrodkowej;
 • Doskonalenie umiejętności utrzymania równowagi w siedzeniu i staniu;
 • Rozwijanie umiejętności kontroli ruchów głowy w w/w pozycjach.

 

Cele dydaktyczne:

 • Przybliżenie dzieciom postaci Kubusia Puchatka i jego przyjaciół,
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania wielkości: duża – mała, większa – mniejsza.

 

Cele wychowawcze:

 • Kształtowanie umiejętności słuchania krótkiego tekstu i udzielania ustnych odpowiedzi – (Dawid, Claudia) lub wskazywanie odpowiedzi na piktogramie lub obrazku – (Wiktoria, Miłosz, Patryk, Norbert),
 • Doskonalenie nawyku oczekiwania na swoja kolej.

 

Cele rewalidacyjne:

 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • Kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktu z dorosłymi poprzez zachęcanie do wokalizowania i powtarzania słów za prowadzącym i komunikowania się za pomocą tablicy do komunikacji alternatywnej oraz urządzeń mówiących,
 • Kształtowanie umiejętności różnicowania faz wdechu i wydechu.

 

Metody: słowna, poglądowa, praktycznego działania.

Formy: indywidualna, zbiorowa.

Środki dydaktyczne: stoły, drabinki, boksy, antypoślizgi, papierowe pudełka, drążki, tekst piosenki, tablice z piktogramami, urządzenia mówiące Go Talk, magnetofon, bajka o Kubusiu Puchatku, obrazki z postaciami z bajki.

 

               SERIA ZADAŃ NA STOŁACH

 

 

                   Cel główny: Wysłuchanie bajki o Kubusiu Puchatku.

 

 1. Siedzenie na boksach( piosenka „Siedzę prosto…”).
 2. Przydzielenie zadań indywidualnych.
 3. Przypomnienie tematu dnia: Przyjaciele Kubusia Puchatka.
 4. Ćwiczenia oddechowe (wymawianie samogłosek a, o, e).
 5. Zdejmowanie butów(piosenka „Ja już nie jestem taki malutki…”).
 6. Przejście do stołu(piosenka „Idzie Zuch…”).
 7. Stanie- korekcja pozycji (piosenka „Stoję prosto…”).
 8. Wsuwanie się  na stół (piosenka: „Dalej wesoło…”).
 9.  Leżenie na stole, unoszenie głowy, podpór na przedramionach.
 10.  Obracanie się, gdzie NN tam głowa (piosenka  „Obracam się , obracam się na stole…”).
 11.  Przesuwanie się na brzeg stołu P/L.
 12.  Obracanie się na plecy „Obracam się na plecy…”.
 13.  Relaksacja.
 14.  Ćw. oddechowe. Wdech- RR w górę, wydech- RR w dół.
 15.  Ćw. z drążkiem (piosenka „Huśtam drążek…”).
 16.  Zsuwanie się ze stołu „Wędrowały dzieci …”.
 17.  Siad na stole- korekcja postawy.
 18.  Wysłuchanie bajki o Kubusiu Puchatku-dobieranie postaci z bajki do ilustracji.
 19.  Powrót na stoły.
 20.  Unoszenie bioder do góry –most(piosenka „Unosimy pupy w górę…”).
 21.  Wsuwanie się na stół.
 22.  Przesuwanie się na brzeg stołu P/L.
 23.  Obracanie się na brzuch.
 24.  Zsuwanie się ze stołu „Wędrowały dzieci…”.
 25.  Podsumowanie zajęć.
 26.  Przejście do toalety lub na materac.