Wsparcie

Dziękujemy wszystkim, którzy w swoim zeznaniu podatkowym za rok 2011 przekazali 1% podatku właśnie Stowarzyszeniu „Krok za krokiem” w Zamościu.