Pracownicy Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu,  w czasie ferii zimowych, brali udział w szkoleniach doskonalących warsztat pracy oraz podnoszących kwalifikacje, zarówno w zakresie alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się, edukacji uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym jak i w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 

W warsztatach  AAC (Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się), które odbyły się 27 i 30  stycznia wzięło udział 24 pracowników Zespołu Szkół. Zajęcia prowadziła p. Agnieszka Pilch, która dzieliła się swoim długoletnim doświadczeniem pracy z osobami niemówiącymi, oraz niezbędną wiedzą do pracy z osobami porozumiewającymi się w sposób niewerbalny. Uczestnicy warsztatów poznali całą gamę komunikatorów, mieli okazję zapoznania się z ich możliwościami. Osoby szkolone dowiedziały się, w jaki sposób dobierać komunikator do danej osoby. Uczyły się tworzyć tablice do komunikacji, w taki sposób, by mogły być ona funkcjonalne. Można śmiało powiedzieć, że uczestnictwo pracowników naszej placówki w  szkoleniu, umożliwiło zdobycie szczegółowej  wiedzy na temat AAC.

Na początku lutego odbyło się szkolenie z pierwszej pomocy, które prowadził p. Andrzej Skóra. Przedstawione zostały procedury postępowania na wypadek zachłyśnięcia, padaczki, poparzenia, odmrożenia, wypadku drogowego. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość wzięcia czynnego udziału w ćwiczeniach reanimacyjnych.

3 i 4 lutego odbyło się szkolenie na temat edukacji uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym na temat diagnozy potrzeb stymulacyjnych i oceny możliwości poznawczych, prowadzone przez p. Macieja Baraniewicza.  Zajęcia prowadzone były w sposób niezwykle ciekawy i zróżnicowany. Szkolący prezentował pomoce wykonane własnoręcznie do indywidualnej pracy z dzieckiem. Wyświetlane były filmy  dokumentujące pracę z poszczególnymi dziećmi z głębokim upośledzeniem umysłowym. Na podstawie materiałów multimedialnych uczestnicy szkolenia dokonywali oceny umiejętności i potrzeb sensomotorycznych dziecka.