września 2012 rok

 Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego

 

Zmień Mój Świat w Minutę”

 

 

4 września 2012r. organizacje charytatywne z całego świata zjednoczą się, aby obchodzić pierwszy w historii Światowy Dzień Porażenia Mózgowego. Głównym celem tegorocznego Światowego Dnia Porażenia Mózgowego jest poprawa jakości życia osób z MPD, przez podniesienie świadomości społeczeństwa dotyczącej tego tematu.

Porażenie Mózgowe jest zaburzeniem ruchu i postawy spowodowanym urazem lub wadą rozwojową mózgu (uszkodzenie mózgu). Powszechnie problem MPD jest niezrozumiały, z uwagi na różnorodność i stopień nasilenia objawów. Statystycznie, Mózgowe Porażenie Dziecięce występuje w trzech przypadkach na 1000 w ogólnej populacji dziecięcej i jest najczęstszą przyczyną niepełnosprawności u dzieci. Na świecie żyje ponad 17 mln osób z MPD, kolejnych 350 milionów ludzi jest ściśle związanych z dzieckiem bądź osobą dorosłą chorą na MPD. Mimo,
że przyczyny MPD są trwałe i nie podlegają uleczeniu, poprzez właściwą interdyscyplinarną rehabilitację możliwe jest osiągnięcie sprawności pozwalającej na funkcjonowanie
w społeczeństwie, kształcenie, pracę czy założenie rodziny.

Tematem przewodnim obchodów tegorocznego Światowego Dnia Porażenia Mózgowego jest: „Zmień mój świat w minutę”. Oznacza to, że osoby z porażeniem mózgowym, ich rodziny, przyjaciele mogą zamieszczać na oficjalnej stronie-www.worldcpday.com, pomysły w jaki sposób chcą poprawić jakość życia osób z MPD. Chodzi o to, aby pomysł można przeczytać bądź obejrzeć w 1 minutę. Pomysły mogą dotyczyć każdej sfery życia człowieka, mobilności, niezależności, dostępności komunikacji.

Pod koniec września tego roku, specjalna komisja przeanalizuje i oceni zgłoszone pomysły i wybierze najlepsze. O realizację pomysłów zostaną poproszeni działacze społeczni, naukowcy, wynalazcy i innowatorzy. Rezultaty zostaną ogłoszone podczas kolejnego Światowego Dnia Porażenia Mózgowego we wtorek 3 września 2013 roku.