Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu realizuje projekt pn.: „Ergoterapia (OT) – nowe wyzwanie dla polskiej rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Projekt jest realizowany w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie – LEONARDO da Vinci, dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

 

W ramach tego projektu trzech pracowników naszej szkoły odbyło dwutygodniowy staż w Percy Hedley School w Newcastle w Anglii. Zaplanowane są jeszcze trzy podobne staże, w których udział weźmie dziewięcioro innych naszych pracowników, w tym dwie osoby z niepełnosprawnością zatrudnione w naszej szkole.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji